Hestra IF

inbjuder till

Höstrullen

Motionslopp 42 km & 14 km på rullskidor

Lördagen 30:e augusti 2014

Klasser: Damer / Herrar / Juniorer 42 km från Ulricehamn
Damer / Herrar / Juniorer / Ungdom 14 km från Toarpsdal
Tävlingsplats: Gamla banvallen Ulricehamn - Borås, Kransmossen
Start: Masstart. Vid behov i grupper av 25 st, första start kl.13.00 i Ulricehamn och preliminärt 12.00 i Toarpsdal
Nummerlappar/Ombyte: Avhämtas klubbvis vid startplatsen / Vi ombesörjer transport av överdrag/ombyte fr. Startplats till Kransmossens Friluftsgård.
Tävlande:

Tävlande: Rullskidor (OBS nytt för iår: Endast gummihjul motsvarande 2:or hos Swenor, Elpex och Proski är godkända) för klassisk åkstil med backspärr, hjälm och glasögon är obligatoriskt. Vi rekommenderar eget första förband, knä- och armbågsskydd. Sv. Trafiklagstiftning gäller samt SSF regler. Trafikvakter är utplacerade vid de större trafikerade väg-passeringarna, respektera deras tecken! Kom ihåg Du medverkar på egen risk. Från Ulricehamn (42 km) får endast åkande födda -97 och tidigare deltaga och från Toarpsdal (14 km) åkare födda -02 och tidigare. Enl. Sv. Skidförbundets regler: B 130.1

Omklädning, servering: Kransmossens friluftsgård Borås. Kom omklädd till starten. Servering finns vid målet. På banan tillhandahålles dryck.
Priser Fullföljande deltagare erhåller diplom efter målgång. Hederspriser till de första på respektive sträcka. Ett antal lottade priser till övriga deltagare som tagit sig i mål.
Anmälningsavgift: 250:- Ulricehamn. – Borås, 150:- Toarpsdal – Borås,  faktureras i efterhand. Ordinare anmälningsavgift t.o.m. den 26 augusti därefter tillkommer en efteranmälningsavgift på 100:-
Anmälan: Via Idrott online senast den 29 augusti kl 18:00 (25 augusti till ordinare avgift därefter tillkommer efteranmälningsavgift) därefter vid respektive startplats senast 30 minuter före start. Busstransport, Kransmossen-Ulricehamn kostnad 100 kr, samt Kransmossen-Toarpsdal 50kr anmälan till kontaktperson nedan senast den 25 augusti, därefter endast i mån av plats.  
Upplysningar:

 

Hemsidan: http://hostrullen.se

Toivo Pentonen tel. 033-24 33 55, 0768-243356