Hestra IF

inbjuder till

Höstrullen

Motionslopp 42 km & 14 km på rullskidor

Söndagen 1 september 2013

Klasser: Damer / Herrar / Juniorer 42 km från Ulricehamn
Damer / Herrar / Juniorer 14 km från Toarpsdal
Tävlingsplats: Gamla banvallen Ulricehamn - Borås "Kransmossen"
Start: Masstart. Vid behov i grupper av 25 st, första start kl.10.30 i Ulricehamn och preliminärt 09.30 i Toarpsdal
Nummerlappar/Ombyte: Avhämtas klubbvis vid startplatsen / Vi ombesörjer transport av överdrag/ombyte fr. Startplats till Kransmossens Friluftsgård.
Tävlande:

Rullskidor för klassisk åkstil med backspärr, hjälm och glasögon är obligatoriskt. Vi rekommenderar eget första förband, knä- och armbågsskydd. Sv. Trafiklagstiftning gäller samt SSF regler. Trafikvakter är utplacerade vid de större trafikerade väg-passeringarna, respektera deras tecken! Kom ihåg Du medverkar på egen risk. Från Ulricehamn (42 km) får endast åkande födda -96 och tidigare deltaga och från Toarpsdal (14 km) åkare födda -01 och tidigare. Enl. Sv. Skidförbundets regler: B 130.1

Omklädning, servering: Kransmossens friluftsgård Borås. Kom omklädd till starten. Servering finns vid målet. På banan tillhandahålles dryck.
Priser Fullföljande deltagare erhåller diplom efter målgång. Hederspriser till de första på respektive sträcka. Ett antal lottade priser till övriga deltagare som tagit sig i mål.
Anmälningsavgift: 280:- Ulricehamn. – Borås, 200:- Toarpsdal – Borås,  faktureras i efterhand. Ordinare anmälningsavgift t.o.m. den 26 augusti därefter tillkommer en efteranmälningsavgift på 50:-
Anmälan: Via Idrott online senast den 31 augusti kl 18.00 därefter vid respektive startplats senast 30 minuter före start. Busstransport, Kransmossen-Ulricehamn kostnad 100 kr, samt Kransmossen-Toarpsdal 50kr anmälan till kontaktperson nedan senast den 26 augusti, därefter endast i mån av plats.
Upplysningar:

 

Hemsidan: http://hostrullen.se

Toivo Pentonen tel. 033-24 33 55